BSO – Dagindeling

Op een reguliere dag worden de kinderen door een pedagogisch medewerker van school opgehaald. Bij aankomst op de buitenschoolse opvang wordt er gezamelijk wat gedronken en wordt er een snack gegeten zoals een cracker, koekje of worteltjes. De kinderen mogen hierna zelf bepalen wat ze gaan doen. Er wordt iedere dag een knutselactiviteit aangeboden waar de kinderen aan deel mogen nemen. Daarnaast wordt er, als het weer het toelaat, naar buiten gegaan met de kinderen. Iedereen gaat dan mee. Om 17.00 uur kan er een warme maaltijd genuttigd worden indien dit wenselijk is.