Schrijf je gratis in bij Minies

Via onderstaande formulieren kunt u uw kind aanmelden voor het kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang. Op het inschrijfformulier kunt u aangeven op welke dagen u uw kind wilt laten opvangen. Bij aanmelding maken wij met u een afspraak voor een kennismakingsgesprek zodat u een goed beeld heeft van Minies en onze werkwijze. Wij bekijken dan of uw kindje geplaatst kan worden. Wanneer uw kind wordt geplaatst ontvangt u een opvangcontract in tweevoud met het verzoek een ondertekend exemplaar te retourneren. Ongeveer zes weken voor aanvang van de plaatsing nemen wij contact met u op om een afspraak te maken voor een wenochtend of -middag. Op iedere plaatsing bij Minies zijn de Algemene Voorwaarden kinderopvang zoals vastgesteld in overleg tussen de brancheverenigingen in de kinderopvang van toepassing.