Contact met ouders

De medewerkers van Minies Kinderdagverblijf dragen samen met u als ouder / verzorger de verantwoordelijkheid voor uw kind. Het dagelijkse contact bij het halen en brengen is dan ook erg belangrijk. In sommige gevallen wordt het gedrag van uw kind beïnvloed door belangrijke gebeurtenissen die zich thuis hebben voorgedaan. Wanneer wij hiervan op de hoogte zijn kunnen wij er op de juiste wijze mee omgaan. Omgekeerd zullen wij u bij het ophalen vertellen wat uw kind op het kinderdagverblijf heeft meegemaakt.

Voor kinderen tot 1 jaar maken wij een “heen-en-weer” schriftje. Wij schrijven hier regelmatig (minimaal 1 keer per week) iets in op over grappige persoonlijke wetenswaardigheden en de dingen die uw kind meemaakt bij Minies. Het is de bedoeling dat u het schriftje regelmatig mee naar huis neemt om dit te lezen en er zelf iets in te schrijven. Zo blijven wij op de hoogte van wat uw kind thuis meemaakt en ontstaat er voor het kind een uniek “dagboek” voor later van een bijzondere periode in zijn of haar leven.

Op het kinderdagverblijf hebben wij voor ieder kind een mandje staan. Eventuele post, nieuwsbrieven en werkjes van uw kind die mee naar huis kunnen stoppen wij hierin. Wij verzoeken u regelmatig in het mandje te kijken en de post mee te nemen.

Minimaal één keer per jaar organiseren wij een oudergesprek. U heeft dan de gelegenheid om met één van de teamleden en de directie de ontwikkeling van uw kind en aspecten van de opvoeding te bespreken. Daarnaast is het ook mogelijk voor ouders of verzorgers om een keer een dagdeel mee te draaien op het kinderdagverblijf. Zo kunt u zien wat uw kind zoal doet op een dag, hoe het zich in de groep gedraagt en welke vriendjes of vriendinnetjes het heeft.