Dagindeling

Omdat regelmaat voor kinderen erg belangrijk is heeft Minies ervoor gekozen om diverse activiteiten in dagelijks op vaste momenten terug te laten keren.

Vanaf 07.30 uur tot 09.00 uur kunnen de kinderen gebracht worden. Voor de ouders is er dan ook gelegenheid om bij te praten en informatie uit te wisselen met de begeleiders. Als alle kinderen gearriveerd zijn, wordt er gezamenlijk fruit gegeten en water gedronken. Daarna is er tijd voor groepsactiviteiten of vrij spel.

Rond 11.30 uur wordt er spelenderwijs opgeruimd en worden de handen gewassen voor de lunch. Met de hele groep aan tafel eten is steeds weer een belangrijk moment van de dag.

Na de lunch gaan de kinderen met een knuffel of speen naar bed. Kinderen die niet meer overdag slapen kunnen natuurlijk rustig verder spelen. Daarnaast kunnen kinderen die een half dagdeel bij Minies doorbrengen gedurende de lunch gebracht of opgehaald worden.

Na het slapen wordt er aan tafel wat gedronken en een snack gegeten, zoals een cracker, yoghurt of een rijstwafel, en worden er activiteiten gedaan.

Baby’s van een paar maanden oud houden het ritme van slapen en eten zoals thuis gewend aan. Als de baby’s wakker zijn, spelen ze met een andere baby samen op de mat of in de box, zitten ze lekker op schoot bij de leidster of wordt er naar muziek geluisterd.

Als het weer het enigszins toelaat gaan we met de kinderen naar buiten. We spelen dan op de eigen buitenspeelplaats. Soms gaan we met enkele kinderen naar de openbare speelplaats achter het kinderdagverblijf of gaan we lekker wandelen en een boodschapje doen.

Tussen 16.30 en 18.30 uur kunt u uw kind weer ophalen. Uiteraard is  in overleg met de leiding mogelijk om hier vanaf te wijken. De afspraak is dan om telefonisch op de dag zelf te overleggen of eerder ophalen mogelijk is. Wordt uw kind door iemand anders gebracht of gehaald dan verzoeken wij u dit van tevoren kenbaar en inzichtelijk te maken. Wij geven uw kind niet aan vreemden mee. U kunt een foto meenemen van degene die uw kind die dag komt ophalen. Bij twijfel nemen wij altijd eerst telefonisch contact met u op.

Voor een uitgebreide beschrijving van het dagritme verwijs ik u naar het pedagogisch beleidsplan dat u vindt onder informatie.