Uk & Puk

Spelenderwijs komen de kinderen in aanraking met alle facetten van VVE, Vroege Voorschoolse Educatie. Samen eten ze aan tafel fruit, brood of een warme maaltijd. Uk & Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van jonge kinderen. Bij elk thema zijn aansprekende activiteiten uitgewerkt voor 3 leeftijdsgroepen (0-1,5 jaar, 1,5-2,5 jaar en 2,5-4 jaar). De activiteiten zijn gevarieerd: spel, spel in themahoek, ontdekken, knutselen, voorlezen, kring, expressie, bewegen, tijdens verzorgingsmomenten. Per jaar worden er 5 thema’s aangeboden die bij de leefwereld van de kinderen passen. Kinderen ontwikkelen zich op een speelse manier en de pop Puk helpt daarbij. Puk is het vriendje van de kinderen. Hij biedt troost en is een maatje bij wie de kinderen zich veilig voelen. Bij peuters van 3 jaar en ouder wordt ook gekeken nar de ontluikende vaardigheden, zoals rekenen en lezen. Deze zijn van groot belang voor de aansluiting op de basisschool.

KIJK!

Bij Minies volgen wij de ontwikkeling van de kinderen door middel van het observatie instrument KIJK!. KIJK! is een instrument voor het in kaart brengen van de ontwikkeling van kinderen en het ontwerpen van een daarop afgestemd ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. KIJK! is een observatie instrument waarmee het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen op diverse ontwikkelingsgebieden over langere tijd kan worden geobserveerd en geregistreerd. Het KIJK! registratiemodel wordt twee keer per jaar ingevuld. Tijdens de oudergesprekken worden de registratiemomenten van de kinderen besproken met ouders.