Organisatie

Bij Minies kinderdagverblijf wordt er opvang geboden aan kinderen in de leeftijd van nul tot dertien jaar. Centraal in ons beleid staat de positieve benadering van de kinderen. Daarnaast vinden wij het erg belangrijk dat de kinderen zich veilig voelen bij Minies. Binnen de kinderopvang wordt er gewerkt in verticale stamgroepen met kinderen van verschillende leeftijden. Broertjes en zusjes zitten dus bij elkaar in één groep. Het voordeel van deze verticale stamgroepen is dat de oudere kinderen de jongeren kunnen helpen en de jongeren weer kunnen van de oudste. Minies heeft 2 stamgroepen: één van 14 (Iniminies), en de andere van 16 (Minies). Minies is een combinatiegroep van 10 kinderdagverblijf plaatsen en 6 buitenschoolse opvangplaatsen.

Minies beschikt over twee binnenspeelruimten en een fijne buitenspeelplaats zodat het ook mogelijk is om de kinderen af en toe te scheiden en activiteiten te organiseren welke wel op leeftijd zijn toegespitst. Er is een groot assortiment aan speelattributen beschikbaar zodat de ontwikkeling van uw kind in iedere levensfase geprikkeld en gestimuleerd kan worden. Naast geborgenheid en verzorging legt team Minies dagelijks ook het accent op spel, fantasie en expressie.

Minies is een zelfstandige organisatie. Alle vaste medewerkers hebben een sociaal pedagogische opleiding afgerond op MBO of HBO niveau en zijn in het bezit van een diploma bedrijfshulpverlening. Aanvullend op het vaste team zullen er regelmatig stagiaires van pedagogische opleidingen ervaring op komen doen binnen Minies.

MINIES REGISTRATIENUMMERS
Het registratienummer van Minies kinderdagverblijf van het LRK is 396838728. Het registratienummer van de buitenschoolse opvang is 831141736. Deze registratienummers kunt u nodig hebben bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.