Tarieven 2020

Voor 2020 is het uurtarief van het kinderdagverblijf vastgesteld op €8,50 en voor de buitenschoolse opvang op €7,95.

De tarieven voor kinderopvang en buitenschoolse opvang bij Minies in Tilburg worden jaarlijks per 1 januari vastgesteld. Binnen deze prijs zijn onder andere luiers, standaard voeding en fruit inbegrepen.

Indien gestegen kosten hiertoe aanleiding geven kan er ook tussentijds een prijsaanpassing plaats-vinden. Ouders ontvangen hier minimaal twee maanden op voorhand een bericht over.

KINDEROPVANGTOESLAG
Als werkende ouder of ouder die behoort tot een gemeentelijke doelgroep heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Op www.toeslagen.nl kunt u hier een proefberekening maken. Tevens kunt u hier het aanvraagprogramma downloaden en uw aanvraag digitaal indienen mits u beschikt over een DigiD. Het Minies kinderdagverblijf registratie-nummer is 396838728 en het registratienummer van de BSO is 831141736. Deze nummers kunt u nodig hebben bij de aanvraag voor kinderopvangtoeslag bij de belastingdienst.

FLEXIBELE OPVANG KINDERDAGVERBLIJF
Binnen het kinderdagverblijf is er flexibele opvang mogelijk. Hierbij kunt u denken aan:

– 51 weken contract (regulier excl. 1 week   kerstvakantie).
– 40 weken contract (excl. alle schoolvakanties).
– Afname van dagdelen (minimaal twee dagdelen per week)

FLEXIBELE OPVANG BSO
Ook binnen de BSO is er flexibele opvang mogelijk. Hierbij kunt u denken aan de volgende contractvormen:

– 51 weken contract (regulier excl. 1 week   kerstvakantie).
– 40 weken contract (excl. alle schoolvakanties).
– 11 weken contract (alleen de vakantieperiodes).

Natuurlijk zijn er nog vele andere vormen van flexibele opvang mogelijk binnen Minies. Hierover kunt u altijd even persoonlijk contact opnemen.