Protocollen

Voor een veilige en verantwoorde zorg en een goede gang van zaken op het Kinderdagverblijf heeft Minies protocollen en een beleid opgesteld:
1. Pedagogisch beleidsplan
2. Reglement oudercommissie
3. Klachtenprocedure
4. Protocol Calamiteiten
5. Protocol Informatieverstrekking
6. Protocol hygiëne en voeding
7. Protocol Op stap met kinderen
8. Protocol Ziekte en ongevallen
9. Protocol Veilig slapen inclusief checklist bedden en formulier buikslapen

Deze stukken liggen ter inzage op het Kinderdagverblijf.

AANSPRAKELIJKHEID
Het kinderdagverblijf is niet aansprakelijk voor het zoek raken en / of beschadigen van meegebrachte spullen of kleding. Bij aanwezigheid van de ouders zijn zij zelf verantwoordelijk voor hun kind. Het kinderdagverblijf is WA verzekerd.

HYGIËNE
De hygiënevoorschriften van de GGD worden door het kinderdagverblijf in acht genomen. De vloeren en toiletten worden elke dag gereinigd. Handdoeken en washandjes worden dagelijks gewassen. Uiteraard mag nergens in het kinderdagverblijf of op de buitenspeelplaats gerookt worden.